נקודות זיכוי ממס הכנסה

כל אזרח במדינת ישראל נדרש להעביר לרשויות המס תשלומי מס, שגובהם נקבע בהתאם להכנסותיו. מצד שני, כל אזרח גם זכאי לקבל הנחות והטבות מס שונות על תשלומים אלה, הנקבעים תוך התייחסות למאפיינים אישיים ופרמטרים נוספים, המצדיקים את קבלת ההטבות. לעיתים מדובר בהנחות נמוכות ולא משמעותיות, אולם לעיתים אלו הנחות גבוהות המפחיתות את גובה המס שיש להעביר באופן משמעותי.

מהן נקודות זיכוי ומה השווי שלהן

ההנחות וההטבות המגיעות לאזרח המשלם מס נקבעות בתצורות נקודות זיכוי מס הכנסה. חישוב מס הכנסה והתשלום שעל כל אזרח להעביר נקבע בהתאם לגובה השכר. נקודות הזיכוי מתווספות לחישוב הכללי של מס ההכנסה והן אלו שקובעות מה יהיה גובה תשלום המס בפועל. שווי נקודות זיכוי עומד על 218 ₪. השווי שלה נקבע התאם לגובה מדד יוקר המחיה, שמשתנה מעת לעת. ישנם מצבים בהם נקודות הזיכוי שוות ערך לסך כל גובה המס שעל האזרח להעביר לרשויות. במקרה כזה, הוא יהיה פטור מתשלום, כלומר – לא ישלם כלל למס ההכנסה.

מה הן נקודות זיכוי ומה השווי שלהן? מי הזכאים לקבל נקודות זיכוי ממס הכנסה וכמה?
מי הזכאים לקבל נקודות זיכוי במס הכנסה

על פי פקודת מס הכנסה נקבעו מספר אוכלוסיות שונות הזכאיות לקבל הקלות והנחות בתשלום המס. הנה כל הזכאים לקבל נקודות זיכוי במס הכנסה:

תושב ישראלי – כל מי שהינו תושב המדינה זכאי לקבל 2.25 נקודות זיכוי.

הורים לילדים – הורה זכאי לקבל חצי נקודות זיכוי ילדים. זכות זו שמורה אך ורק לאחד מבני הזוג ולא תינתן לשני ההורים במקביל זיכוי בגין ילדים.

אצל זוגות נשואים, האישה היא זו שמקבלת את נקודות הזיכוי.

על ילדים בני שנה עד חמש יתנו 2 נקודות זיכוי.

עבור בן משפחה נטול יכולת – להורים שילדם סובל משיתוק, מפיגור או מעיוורון, יתנו 2 נקודות זיכוי. כל זאת, בתנאי שהכנסת ההורה איננה גבוהה מ – 140,000 ₪ לשנה, או במידה ומדובר בזוג נשוי, שהכנסתם המשותפת של שני ההורים איננה עולה על 224,000 ₪.

משלם מזונות – נקודות זיכוי לגבר גרוש שמשלם מזונות לגרושתו או לילדיו, עומדות, נכון להיום, על נקודת זיכוי אחת. הדבר נכון גם אם מדובר בילד שנולד מחוץ למסגרת הנישואין.

פנסיונרים – מי שבן או בת הזוג שלו בגיל הפנסיה, זכאי לקבל נקודת זיכוי אחת.

אב או אם חד הוריים, המגדלים לבד את ילדיהם, זכאים לקבל נקודת זיכוי אחת.

חיילים משוחררים – חייל משוחרר ששירת 23 חודשים זכאי לקבל 2 נקודות זיכוי, חייל משוחרר ששירת פחות מכך זכאי לנקודת זיכוי אחת. עבור חיילת, הדבר נכון לגבי 22 חודשי שירות. מי ששוחרר על בסיס רפואי, זכאי ל – 2 נקודות זיכוי.

סטודנטים ובעלי תארים – בוגרי לימודים אקדמיים שסיימו את הלימודים אחרי שנת 2007, זכאים לקבל נקודות זיכוי לתואר. נכון להיות מדובר בנקודת זיכוי אחת בתקופה של שנה לאחר מועד סיום הלימודים. אלו הן נקודות זיכוי לתואר ראשון וגם נקודות זיכוי לתואר שני. מי שסיים את לימודיו לפני שנת 2007, זכאי לחצי נקודת זיכוי. מי שסיים לימודי תואר וממשיך בלימודי תואר נוספים, לא זכאי לקבל נקודות זיכוי.

עולים חדשים – עולים חדשים זכאים ל – 0.25 נקודות זיכוי בכל חודש במשך תקופה של 18 חודשים מרגע עלייתם לארץ. לאחר מכן, במשך תקופה של 12 חודשים יהיו זכאים ל – 1/6 נקודות זיכוי לעולה חדש ולאחר 12 חודשים נוספים ל – 1/12 נקודות זיכוי בכל חודש. ניתן להקפיא את קבלת נקודות זיכוי אלו במידה ומתגייסים לצה"ל, ממשיכים ללימודים אקדמיים או יוצאים מהארץ לתקופה של בין 6 חודשים ל – 3 שנים.

תושב חוזר – אזרח ישראלי ששהה בחו"ל במשך 6 שנים רצופות זכאי לקבל נקודות זיכוי לתושב חוזר. כל זאת לתקופה של 42 חודשים מיום שובו לארץ או החל מה – 01.01.2011 (לפי התאריך המאוחר מבין השניים). במשך 18 החודשים מרגע שובו זכאי התושב החוזר לקבל 1/4 נקודת זיכוי, במשך 12 החודשים שלאחר מכן הוא זכאי ל – 1/6 נקודת זיכוי ובמשך 12 החודשים שלאחר מכן הוא זכאי לקבל 1/12 נקודת זיכוי לכל חודש. נקודות זיכוי אלו מחושבות על פי בסיס שנתי.

נוער – בני נוער בגילאי 16-18 זכאי לנקודות זיכוי אחת. מי שבן או בת הזוג שלהם בטווח גילאים אלה, זכאי לקבל גם הוא נקודת זיכוי אחת.

תושבי אזורי פיתוח או ספר – כל מי שמתגורר באזורים אלה, ולפחות שנה, זכאי לקבל הטבות והנחות ממס הכנסה. גובה ההנחה משתנה מיישוב ליישוב.

כיצד מקבלים את נקודות הזיכוי?

חשוב לדעת – מי ששכרו נמוך, סביר שלא יוכל לנצל את נקודות הזיכוי המגיעות לו גם אם הוא עונה על הקריטריונים המוזכרים מעלה. כדי לממש את נקודות הזיכוי, על כל עובד המעוניין בכך למלא טופס 101 שאותו יקבל ממעסיקו. בטופס זה נרשמים פרטיו האישיים של העובד וכל המידע הנדרש כדי להעניק לו את נקודות הזיכוי במס הכנסה. במידה וחל שינוי כלשהו בסטטוס או בנתונים שנמסרו, יש לדווח למעסיק מוקדם ככל האפשר על כך כדי לעדכן את נתוני העובד מול רשויות המס ולערוך חישוב נקודות זיכוי מס הכנסה מחדש. מי שלא עשה זאת, יכול לפנות בדיעבד לרשויות המס ולבקש החזר מס. את ההחזר ניתן לקבל רטרואקטיבית, לתקופה של עד 6 שנים אחורה. באשר לעצמאיים, יש לעשות זאת בעזרת מנהל החשבונות ועל ידי מילוי טופס 101, שאותו ניתן להוריד ישירות מאתר רשויות המס או לקבל ממנהל החשבונות שעובדים מולו.

לסיכום:
נקודות הזיכוי שניתן לקבל הם הטבה משמעותית שכדאי לנצל. מי שעומד בכל הקריטריונים לקבלת נקודות זיכוי אלו חשוב שיבצע את כל ההליכים הנדרשים על מנת לממשן. את בדיקת הזכאות אפשר לעשות ישירות מול אתר רשויות המס, שם גם ניתן לקבל מידע באשר לגובה נקודות הזיכוי העדכני ביותר.